www.tekno-vilmer.dk    Velkommen og god fornøjelse Ole Andreasen    E-mail: info@tekno-vilmer.dk      
<<< Til forsiden


Historien om Tekno i årene 1928 -2006!.


Forord:

Historien om ´Dansk Legetøjs Industri / Tekno er i årenes løb, forsøgt beskrevet, med mere eller mindre succes. Fælles for alle initiativerne, har vel egentlig været et ønske om, at udbrede denne spændende historie om Tekno, til gavn for almindelige interesserede og for nye som ”gamle” Teknosamlere.

Det var derfor med nogen undren, at undertegnede i forbindelse med indsamling af materiale til denne gennemgang, har stødt på ”en mur” af uhjælpsomhed og tilbageholdenhed fra cremen af danske
teknosamlere; Disse profitskabende institutioner, der kun interesserer sig for økonomisk indtjening, frem for udbredelse af kendskabet til Tekno, kunne hvis de ville, have bidraget med viden mm, men valgte i stede den egoistiske ”hold tæt til kroppen” metode.
Det skal dog understreges, at jeg i forbindelse med indsamlingen af materialet, fra "almindelige" samlere m.fl ,har mødt særdeles stor velvilje og hjælpsomhed. Mange af disse, har udlånt deres materiale af gamle brochure, avis- og ugebladsartikler, fotos mm., samt bidraget med autentiske beretninger fra tiden på og årene efter Teknos ”fald”.

En særlig stor tak til; Johnny Nilsson (for udlån af historisk materiale), til Gunnar Flørning (for beretningerne fra sin tid hos Tekno), til Marianne Bilde (for materialet om Algrema og Tekno), og Kenneth Amstrup (for beretninger, om sin tid hos Langes Legetøj / KIRK).
Nedenstående beskrivelse af Dansk Legetøjs Industri / Teknos historie, skal ses som et forsøg på, at beskrive historien, så korrekt som muligt, med ”afstikkere” til de mange ”forbindelser” der var mellem Tekno og andre producenter, i årene fra 1928- 1972 samt i tiden efter Teknos lukning.
Da denne beskrivelse jo ligger på et medie, hvor der altid er mulighed for at redigere, hvis nye oplysninger fremkommer, vil du altid være hjertelig velkommen, hvis du ligger inde med en ny dokumenterbar oplysning..

Tekno billede
............."Der rulles op, for en spændende historie!!" God fornøjelse.
     O. Bak Webdesign